ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Θεματική ενότητα με αναρτήσεις σχετικές με την Ενετοκρατία στην Κέρκυρα και τα Επτάνησα, από το 1205 έως το 1797, έτος κατάλυσης του Βενετικού κράτους.

Ιστορικό Ναυτικό Μουσείο Βενετίας και προπλάσματα της Κέρκυρας
Read more.
Από την Κρητική Σχολή στην Επτανησιακή Σχολή
Read more.
Μια ιδιόρρυθμη αναπαράσταση της Κέρκυρας
Read more.
Φωτογραφικό ιταλοελληνικό γλωσσάρι οχυρωματικής M – Z
Read more.
Η τειχισμένη πόλη της Κέρκυρας (1716-1797)
Read more.
Η τειχισμένη πόλη της Κέρκυρας (1571-1716)
Read more.
Πέραστ, η τελευταία υποστολή του μαρκιανού λέοντα
Read more.
Στρατιωτικά κτίρια – στρατώνες κατά την Βενετοκρατία
Read more.
Επτανήσιοι μισθοφόροι στην Βενετία τον 18ο αιώνα
Read more.
Υπεράσπιση των εβραίων της Κερκυρας από τον στρατηγό Antonio Renier, 1774
Read more.
Αλυκές Κέρκυρας και αλάτι κατά την βενετοκρατία
Read more.
Ένα επεισόδιο του Μοροζίνη στην Κέρκυρα, το 1685
Read more.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βενετίας κατά τον 18ο αιώνα
Read more.
Κέρκυρα και βενετοτουρκικός πόλεμος (1645 – 1669)
Read more.
Libro d’oro και οικόσημα
Read more.
Γκιόστρες
Read more.
Επίσημες μικτές θρησκευτικές τελετές
Read more.
Θρησκευτικές αδελφότητες λαικών στα Επτάνησα
Read more.