Κατά τον 17ο αιώνα στην Κέρκυρα υπήρχαν γύρω στις 500 οικογένειες Εβραίων ενώ κατά τον 18ο αιώνα ζούσαν περίπου 1170 Εβραίοι,σύμφωνα με τις στατιστικές του Προνοητή Grimani. Έκείνη την εποχή περίπου, ο πληθυσμός της Κέρκυρας ήταν αρκετά ανήσυχος, εξαιτίας κάποιων επεισοδίων που είχαν δημιουργηθεί, όταν η εβραία Ραχήλ, κόρη του έμπορου Vivante, άλλαξε θρησκεία, γίνοντας χριστιανή.

Antonio Renier

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, οι εβραίοι έχαιραν κάποιων δικαιωμάτων. Εκτός από το επάγγελμα της ιατρικής, που ήταν επιτρεπτό να ασκούν παντού, στους εβραίους της Κέρκυρας επιτρέπονταν επίσης η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Είναι αλήθεια ότι με ένα διάταγμα της 14 Μαΐου 1637 απαγορεύονταν στους εβραίους της Βενετίας να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα, απαγόρευση που είχε γίνει προσπάθεια να επεκταθεί και στην Κέρκυρα το 1679 αλλά ανεπιτυχώς, με την οριστική απόσυρση του διατάγματος στις 7 Μαΐου 1680.

Το 1654 ο Mordecai Cohen είχε λάβει το δικαίωμα να μπορεί υπερασπίζει άλλους ομόθρησκούς του στο δικαστήριο. Σύμφωνα πάλι με διάταγμα του 1698, ορίζονταν 20 υποψήφιοι, επτά εκ των οποίων εβραίοι, για να λάβουν άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος. (Ονομαστικά ήταν οι Mordecai Cohen, Elia Cohen di Mordecai, Joshua Forte, Matthew Forte, Solomon Nacamulli, Abraham Pipi και Abraham Israele.
Όταν πάλι, το 1728, εγκρίθηκε νόμος για περαιτέρω φορολογία των εβραίων της Δαλματίας και της Βενετίας, οι Εβραίοι της Κέρκυρας απαλλάχθηκαν από αυτήν την φορολογία. Επίσης απαλλάχθηκαν, λόγω των παλιών προνομίων, από την επιβολή μιας σειράς περιορισμών που εφαρμόστηκαν στους εβραίους της Βενετίας το 1771.

Το 1774 στάλθηκαν διαταγές στον στρατηγό Antonio Renier για την απομάκρυνση των εβραίων δικηγόρων από το δικαστήριο. Η αναφορά όμως του Renier προς την Βενετία ήταν τόσο θετική και εγκωμιαστική προς τους εβραίους της Κέρκυρας, που στις 26 Αυγούστου του ίδιου έτους έλαβε την διαταγή να μην τους ενοχλήσουν άλλο.