Χαρτογραφία – Σκίτσα

Μια συλλογή χαρτών και σχεδίων, από τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας έως τον 19° αιώνα. Εξαιρετική σημασία δίνεται στις ενετικές οχυρώσεις και την άποψη της πόλης-φρουρίου κατά τον 18° αιώνα.