Σχέδιο των οχυρώσεων της Κέρκυρας, τέλη 16ου αι.

 

* * *