* *

* *

* *

* *

* *


* * *

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2006 -2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΚΕΦ 1 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΚΕΦ 2 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΚΕΦ 3 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΚΕΦ 4 ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1δ (pdf)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (pdf)

 

* *