ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Θεματική ενότητα με αναρτήσεις σχετικές με την Ενετοκρατία στην Κέρκυρα και τα Επτάνησα, από το 1205 έως το 1797, έτος κατάλυσης του Βενετικού κράτους.

Οι πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας
Read more.
Η βούλα του πάπα Παύλου Γ’
Read more.
Σχέδια ενός νέου νοσοκομείου – 1795
Read more.
Κέρκυρα & Βενετοί: Ανάγνωση και δυναμική του αστικού χώρου
Read more.
Πάνω σε μια βενετική γαλέα του 16ου αιώνα
Read more.
Βενετικά φρούρια στα υπόλοιπα επτάνησα
Read more.
Λίμπρο ντ’ Όρο Παξών
Read more.
Το παλιό και το νέο φρούριο της Κέρκυρας
Read more.
Στην πολιτεία των Κορφών
Read more.
Ο Άγιος Μάρκος, η ακρόπολη, η πόλη
Read more.
11 Νοέμβρη 1718: «…έπεσεν αστραποπελέκι …»
Read more.
Αστοί και χωρικοί στην Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα
Read more.
Η επιδρομή των Τούρκων το 1537 διηγημένη από τoν Μαρμορά
Read more.
Η τουρκική πολιορκία του 1716 ( πρώτη διήγηση)
Read more.
Η τουρκική πολιορκία του 1716 ( δεύτερη διήγηση)
Read more.
Η επιδρομή των Τούρκων στην Κέρκυρα το 1537. Άγνωστες πτυχές.
Read more.
H Εκκλησία της Κέρκυρας κατά την ενετοκρατία
Read more.
Οι αναγραφές και ο κόσμος τους
Read more.