Αντίγραφο βούλας του πάπα Παύλου Γ’ υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ορθοδόξων της Κέρκυρας

18 Μαρτίου 1540

Παρά τις διατάξεις της βούλας του πάπα Λέοντα του Ι΄ υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας των ελληνορθοδόξων, ο καθολικός κλήρος της Κέρκυρας επεμβαίνει στα θρησκευτικά ζητήματα των ορθοδόξων του νησιού. Ο πάπας Παύλος Γ΄ενημερώνεται σχετικά, χάρη σε πρωτοβουλία του πρωτοπαπά της Κέρκυρας Αλοΐσιου Ραρτούρου, και εκδίδει με τη σειρά του βούλα για την επικύρωση των παλαιότερων διατάξεων. Συνιστά μάλιστα στο δόγη της Βενετίας και στους επισκόπους Καζέρτας και Μυλοποτάμου την προστασία των ορθόδοξων Κερκυραίων.

Oι 3 σελίδες του αντίγραφου φαίνονται σε καλύτερη ανάλυση εδώ

 

* * *