Πίρι Ρέις, χάρτης Κερκύρας και Παξων, μέσα 15ου αι.

 

* * *