1798, Κέρκυρα, κάτοψη Παλαιού Φρουρίου και Σπιανάδας.

* *

1798, Κέρκυρα, κάτοψη πόλεως και νήσου Βίδο με τον σχεδιαζόμενο λιμένα στο νησί.

 

* *

1798, Κέρκυρα, κάτοψη Νήσου Βίδο με λεπτομερή απεικόνιση των οχυρωματικών έργων των Δημοκρατικών Γάλλων στο νησί.

πηγή:  Θεόδωρος Μεταλληνός

* * *