Δύο ναυτικοί χάρτες της Αδριατικής του 1574, του πορτογάλου χαρτογράφου Diogo Homem.

 

* * *