Άνω: Σχεδιάγραμμα σε τομή του Ν. Φρουρίου και του λόφου Αβράμη.
Κάτω: Σχεδιάγραμμα άποψης της πόλης απο το λόφο Αβράμη.
(Συλλογή Θεόφιλου Φίλη Τζίκα)