Η πολιορκία του 1716 και η διάταξη των στόλων

 

* * *