Υπερθέσεις: Η σημερινή πόλη σε σχέση με τον αμυντικό περίβολο του 18ου αιώνα και την πολιορκία του 1716
(Θεόφιλος Φίλης Τζίκας)

 

Υπέρθεση με χάρτη της πολιορκίας του 1716

Υπέρθεση με χάρτη της πολιορκίας του 1716

 

* * *