Θέα της Κέρκυρας από τον κόλπο της Γαρίτσας, 16ος αι.
Κρατικό Αρχείο Τορίνο.

Είμαστε γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα. Ακόμη δεν έχει επέμβει ο Σανμικέλι,  δεν εχουν φτιαχτεί οι δύο προμαχώνες, ούτε ο αντίκρημνος της υγρής τάφρου. Το Καποσίδερο είναι ακόμη ανοχύρωτο.

 

 

* * *