1795
Σχέδιο για την ανακατασκευή του παλαιού μόλου της Σπηλιάς, ο οποίος από τις πολλές φθορές και καταστροφές είχε περιέλθει σε αχρηστία. Ο νέος μόλος θα ήταν διπλάσιος σε μήκος και πλάτος από τον παλιό. Τα έξοδα για την κατασκευή θα παρέχονταν από το Σωματείο των Εμπόρων, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της τοπικής Διοίκησης.
Το έργο ήταν μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την κατασκευή νέων αποθηκών. Το σχέδιο αποστάλθηκε στην Βενετία το 1795, από τον προνοητή Carlo Aurelio Widmann.

* * *