Μαρκάς (* 1819-23)

1. Φωτο αρχείου J. D. Shakespear
2. Πίνακας Joseph Cartwright
3. Φωτο αρχείου Τ. Ζωχιού
4. Πρόχειρο σχέδιο Θεόφιλου Φίλη Τζίκα (4α κάτοψη της αγγλικής αγοράς, 4β κάτοψη της αγοράς μετά τη μετατροπή του ~1890).

Βιβλιογραφία:
O G. Whitmore στην Κέρκυρα – Ιορδ. Δημακόπουλος
The General: The Travel Memoirs of General Sir George Whitmore – J.Johnson
Το έργο του Κερκυραίου μηχανικού Ιωάννη Παρμεζάν – Αφρ. Αγοροπούλου Μπιρμπίλη

 

* * *