Σκίτσο της Σπιανάδας και του Π.Φρουρίου του 1811 απο τον Sir William Gell.
Σημειώνονται τα σημαντικότερα κτίρια.

(Συλλογή Θεόφιλου Φίλη Τζίκα)

 

 

* * *