«Κέρκυρα, σχέδιο των τειχών και των οχυρώσεων και προτάσεις μετατροπών»

 

* * *