Ένα αρκετά θεματικό βίντεο που αποκωδικοποιεί την «σύγχρονη» οχυρωματική που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη κατά τον 16° αιώνα και την κάνει προσιτή σε όλους.
Ανάλυση των λόγων που οδήγησαν στην δημιουργία της, γέννηση, ιστορική αναδρομή και εξέλιξη. Περιγραφή και εξήγηση του τρόπου λειτουργίας της, καθώς και σχηματικές αναπαραστάσεις των τεχνικών επίθεσης και άμυνας.
Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα φρούρια της Κέρκυρας και στον τρόπο που εφάρμοζαν αυτές τις τακτικές.