Παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Αναγνωστική Εταιρία το βιβλίο των Θεόφιλου Τζίκα και Ανδρέα Μαζαράκη «Το νησί του Βίδο, ιστορική και αμυντική θεώρηση, 15ος-19ος αι». Πρόκειται για τη συνεργασία δύο συγγραφέων οι οποίοι δουλεύοντας ανεξάρτητα πάνω σε δύο διαφορετικά θέματα [ιστορική/αρχειακή έρευνα – οχυρώσεις/αμυντική εξέλιξη] κατάφεραν να τα συνδυάσουν αρμονικά μεταξύ τους, ακολουθώντας μια λογική και χρονολογική σειρά.

Με αυτό τον τρόπο στα μάτια του αναγνώστη ξεδιπλώνεται η άγνωστη ιστορία του Βίδο, από τους πρώτους ιδιοκτήτες του κατά τον 15° αιώνα ως τα χρόνια της Ένωσης. Θα ανακαλύψουμε ποιοι ήταν οι ιδιοκτήτες του, ποιοι και με πιο τρόπο το εκμεταλλεύονταν, με ποιο τρόπο ένα νησάκι περιβόλι και ελαιώνας μεταβλήθηκε με τη πάροδο του χρόνου σε φρουριακό σύμπλεγμα ίδιας σημασίας ως προς την άμυνα της Κέρκυρας με τα δύο φρούρια της πόλης, θα συγκινηθούμε διαβάζοντας για τις μάχες και τις τραγωδίες που διαδραματίστηκαν στο έδαφός του.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται πηγές και στοιχεία από τα αρχεία της Κέρκυρας, Βενετίας, Γαλλίας και Αγγλίας. Μοναδικές λεπτομέρειες στην αφήγηση, αρχειακά ντοκουμέντα, συμβολαιογραφικές πράξεις, μαρτυρίες εποχής, χάρτες και σχέδια που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό.

Η εργασία των Μαζαράκη και Τζίκα είναι μοναδική και πραγματικά εξαντλεί το θέμα, καθιστώντας το βιβλίο σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μόνο διαβάζοντάς το μπορεί κάποιος να μεταβεί στο Βίδο και με τα φτερά της φαντασίας να αιωρηθεί πάνω από αυτό, διακρίνοντας αμυδρά τις γραμμές των ισχυρών οχυρώσεων που κάποτε το καθιστούσαν φύλακα της πόλης.

 

πληροφορίες
amazarakis22@gmail.com
filistdm@yahoo.gr

 

* * *