ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Θεματική ενότητα με αναρτήσεις σχετικές με την Ενετοκρατία στην Κέρκυρα και τα Επτάνησα, από το 1205 έως το 1797, έτος κατάλυσης του Βενετικού κράτους.

Ο Antonio Vivaldi και τα γεγονότα του 1716
Read more.
Οχυρώσεις 16ου αιώνα
Read more.
Οχυρώσεις 17ου – 18ου αιώνα
Read more.
Το Lazzaretto στην Κέρκυρα (Λαζαρέτο ή νήσος Αγ.Δημητρίου)
Read more.
Η αντιμετώπιση της πανώλης
Read more.
Η ανάπτυξη της Armata grossa στον θαλάσσιο πόλεμο
Read more.
Η εβραική κοινότητα της Κέρκυρας
Read more.
Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Έλληνισμού
Read more.
Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας, Βενετική περίοδος
Read more.
Η Ελλάδα της θάλασσας – Η Ανακατοίκηση των ακτών
Read more.
Η Ναυμαχία της Πρέβεζας (1538)
Read more.
H Ναυμαχία της Ναυπάκτου/Lepanto (1571)
Read more.
Το μοναστήρι της Αγίας Ιουστίνης
Read more.
Επίσημες μικτές θρησκευτικές τελετές
Read more.
Η επίσημη είσοδος του Γενικού Προβλεπτή
Read more.