Βιβλιοπαρουσίαση

Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά

Γιώργος Ζούμπος

 

 Είναι γνωστό ότι η ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων αρχίζει στην Κέρκυρα το 1921 και κλείνει περίπου 60 χρόνια αργότερα, οπότε ενοποιείται με την Ελληνική Χωροφυλακή σε ενιαίο σώμα και δημιουργείται η ΕΛ.ΑΣ.

Από πλευράς βιβλιογραφίας, υπάρχουν κάποιες μελέτες στα Αστυνομικά Χρονικά, το εγχειρίδιο ιστορίας του σώματος, το οποίο διδάσκεται στις Αστυνομικές Σχολές, οι κανονισμοί και άρθρα στις εφημερίδες τοπικές και αθηναϊκές, κάθε πολιτικής χροιάς.

Αποκτά επομένως ενδιαφέρον η πρόσφατη δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά) έκδοση του λευκώματος «Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά. Εικόνες και αντικείμενα του παρελθόντος» την οποία υπογράφει ο υποστράτηγος Χρήστος Ι. Κονταρίδης, πρώην Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τα κείμενα, χρησιμοποιώντας τα διατάγματα  και τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κιβέρνησης αναφέρονται:

  • Στην ίδρυση της Χωροφυλακής το 1833, σε γαλλικά πρότυπα.
  • Στις πρώτες στολές
  • Στη συμμετοχή της Χωροφυλακής σε πολεμικά γεγονότα.
  • Στην εκπαίδευση κατά τις πρώτες δεκαετίες του Σώματος.

Το μέρος του βιβλίου το οποίο έχει κερκυραϊκό ενδιαφέρον αφορά την ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων. Ο συγγραφέας επισημαίνει την αναγκαιότητα για την ίδρυση του νέου Σώματος και τα κριτήρια επιλογής της Κέρκυρας για τη λειτουργία της Σχολής.  Η Αστυνομία Πόλεων (Α.Π.) ιδρύεται την 1η Οκτώβρη του 1921, με την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών.

Σημειώνει ο συγγραφέας:

«Η προτίμηση όπως η Αστυνομία Πόλεων εγκατασταθεί αρχικά στην Κέρκυρα δεν ήταν τυχαία. Επιλέχθηκε η πόλη αυτή τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από την Αγγλική Οργανωτική Αποστολή, λόγω του ότι το νησί αποτελούσε και τότε σπουδαίο τουριστικό κέντρο με πολύ μεγάλο πολιτισμό σε σύγκριση με τις άλλες τότε μεγαλουπόλεις της Ελλάδας. Υπήρχαν, κατά συνέπεια, όλες οι προϋποθέσεις για έναν καλό πειραματισμό…

Στο κύριο μέρος του τόμου παρουσιάζονται φωτογραφίες με τη δράση της Α.Π. στην Κέρκυρα και της Χωροφυλακής στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά.

Οι σαράντα φωτογραφίες για την Κέρκυρα καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση ως τη δεκαετία του 80 οπότε γίνεται η συγχώνευση.

Στην παλιότερη, ανάμεσα στους σπουδαστές της Σχολής περιλαμβάνεται και ο άγγλος εκπαιδευτής με το σκύλο του, χαρακτηριστική περίπτωση! Στις υπόλοιπες, που περιλαμβάνουν στιγμιότυπα από την άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών ή από στιγμές διαλείματος, ο αναγνώστης θα δει σκηνές της πόλης μερικές από τις οποίες φαίνονται πολύ μακρινές.