Η χριστιανική ναυτική δύναμη, παρούσα στην Κέρκυρα στις 2 Αυγ. 1716

Στην κορυφή του σχηματισμού, παραδόξως, τοποθετήθηκε η ναυαρχίδα από τις μαλτέζικες γαλέρες, με δεξιά της την γαλέρα μπαστάρδα του Πιζάνι και αριστερά της μια παπική.

Στα δεξιά του σχηματισμού τοποθετήθηκαν οι βενετσιάνικες γαλέρες, ενώ στα αριστερά οι συμμαχικές.
Οι γαλέρες της Τοσκάνης, παλιές και με ζημιές, τοποθετήθηκαν στην οπισθοφυλακή.
Τελικά ο άνεμος στάθηκε ενάντιος και η ναυμαχία δεν πραγματοποιήθηκε. (Κανένας δεν έβγαλε από το μυαλό του Σχούλεμπουργκ πως καθόλη την διάρκεια των γεγονότων ο Πιζάνι δεν έδειξε ποτέ ιδιαίτερο ενθουσιασμό για πολεμικές επιχειρήσεις…)
πηγή: παπικό προξενείο του Ότραντο, 1716

 

Διάταξη μάχης

 

 

 

Ονόματα σκαφών – προέλευση – διοικητές.