Κυκλοφόρησε  πριν λίγες μέρες, από τις εκδόσεις Βάνιας, η μελέτη της Παρασκευής Ζούμπου με αντικείμενο την «Εμπορική Σχολή Κέρκυρας», την πιο γνωστή ίσως εκπαιδευτική δομή της Κέρκυρας του 20ου αιώνα, η οποία ιδρύθηκε το 1908 και έπαψε να λειτουργεί το 1964.

Από το 1908 ως το 1964

Η Εμπορική Σχολή της Κέρκυρας από το 1929 μέχρι την κατάργησή της στεγαζόταν σε μισθωμένο οίκημα στη γωνία των οδών Σπ. Σαμάρα και Ι. Πολυλά, ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε μόνιμη στέγη. Στεγάστηκε σε χώρο δίπλα στο εργοστάσιο Ασπιώτη στην οδό Ακαδημίας, σε κτήριο της λεωφόρου Αλεξάνδρας γνωστό τότε ως «οικία Πέτροβιτς» καθώς και στα Ανάκτορα.

Η σχολή, ως το 1910 υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας και μέχρι το 1939 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια εντάχθηκε ξανά στο Υπουργείο Παιδείας και από το 1961/62 μετατράπηκε σε «μικτόν εξατάξιον Οικονομικόν Γυμνάσιον εν Κερκύρα». Οι τελευταίοι 13 μαθητές της «Εμπορικής» αποφοίτησαν κατά τη σχολική χρονιά 1963/1964.

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Η μελέτη διαρθρώνεται σε εφτά ενότητες με πολλά κεφάλαια η καθεμία.

Την εισαγωγή ακολουθεί η ενότητα «Εμπορικές σχολές στην Ελλάδα», όπου αναφέρεται σύντομα ο σκοπός της ίδρυσής τους και η λειτουργία τους σε διάφορες πόλεις. Οι ενότητες που ακολουθούν είναι:

  • Δημόσια Εμπορική Σχολή εν Κερκύρα, ίδρυση και σταθμοί στην ιστορία της.
  • Καθηγητές.
  • Μαθητές.
  • Μαθήματα.
  • Στέγαση.
  • Βοηθητικό προσωπικό.
  • Εξοπλισμός και εποπτικά μέσα.

Τη βιβλιογραφία ακολουθεί σειρά φωτογραφιών, εγγράφων  και πινάκων όπου αποτυπώνεται κάθε πτυχή της καθημερινότητας της Σχολής.

Για τη σύνθεση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα έγγραφα τα οποία υπήρχαν στο αρχείο της Σχολής και σήμερα βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. Κέρκυρας και στο 1ο Γενικό Λύκειο. Περιλαμβάνουν μαθητολόγια, τίτλους δημοτικών σχολείων προέλευσης των μαθητών, ενδεικτικά, πρακτικά συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και της σχολικής επιτροπής, νομοθεσία, τηλεγραφήματα, αλληλογραφία με άλλα σχολεία,με τη Νομαρχία, την Αστυνομία, τον Επιθεωρητή και το Υπουργείο Παιδείας.

Το βιβλίο τελειώνει με την πράξη 41/28-06-1964, που υπογράφουν οι έντεκα καθηγητές της σχολής και με την οποία απολύονται οι τελευταίοι δεκατρείς μαθητές της.

Η συγγραφέας

Η συγγραφέας γεννιέται στην Κέρκυρα, φοιτά στο Οικονομικό Γυμνάσιο της πόλης μας επί τρία χρόνια, τελειώνει το Γυμνάσιο Θηλέων και σπουδάζει στο φιλολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Υπηρετεί τρία χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και το 1988 διορίζεται στο Γυμνάσιο Χαραυγής Κοζάνης. Στη συνέχεια υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη, στους Παξούς και σε διάφορα σχολεία της Κέρκυρας. Σήμερα υπηρετεί στο 6ο Γυμνάσιο της Κέρκυρας, ενώ έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα στο πλαίσιο του μαθήματος της τοπικής ιστορίας.

Το βιβλίο

Το βιβλίο αποτελεί μια αναλυτική και τεκμηριωμένη μελέτη για τη λειτουργία της Εμπορικής Σχολής της Κέρκυρας βασισμένη εξολοκλήρου σε «ανενεργά αρχεία», όπως ονομάζονται από τους αρχειονόμους τα αρχεία που δεν έχει μελετήσει κανείς ερευνητής πριν.  Παράλληλα με την ιστορία της «Εμπορικής», ο αναγνώστης παρακολουθεί και τις συνεχείς αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση σε διάστημα μεγαλύτερο του μισού αιώνα, αλλαγές οι οποίες παρακολουθούν τις αντίστοιχες οικονομικοκοινωνικές μεταβολές των περιόδων κατά τις οποίες λειτουργεί.

Το απλό, στρωτό και κατανοητό γράψιμο του κειμένου κρατά μέχρι τέλους αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ακόμα και αν αυτός δεν σχετίστηκε ποτέ με την Εμπορική Σχολή.

Γ. Ζούμπος

Όπως δημοσιεύτηκε στη «Καθημερινή Ενημέρωση».