«… εις το φουαγιέ του θεάτρου λειτουργεί χορευτικόν κέντρον…»

Φυλλομετρώντας  τις παλιές κερκυραϊκές εφημερίδες, ο αναγνώστης βρίσκεται μπροστά στην εικόνα της καθημερινής ζωής της πόλης δεκαετίες πριν, όταν η πληροφόρηση δεν είχε τις σημερινές ταχύτητες και τα απλά (για τα σημερινά δεδομένα) γεγονότα συγκέντρωναν την προσοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου. Από την άλλη, είναι δύσκολο για τον αναγνώστη να σχηματίσει μια άποψη για τη ζωή στις φτωχοσυνοικίες και τα προάστια της πόλης καθώς στις περισσότερες εφημερίδες σπανιότατα οι ειδήσεις αφορούν την κατάσταση στα εργοστάσια και στα χωριά του νησιού.

Στις αθηναϊκές εφημερίδες της εποχής συναντάμε ανταποκρίσεις από την Κέρκυρα οι οποίες (με εξαίρεση το «Ριζοσπαστη») ασχολούνται κύρια με καλλιτεχνικά θέματα, αφίξεις σημαινόντων προσώπων και  επισκέψεις ξένων και ελληνικών πολεμικών καραβιών. Σε αυτό το πνεύμα εντοπίζουμε μια ανταπόκριση από την Κέρκυρα δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Εμπρός» στις 5 Δεκέμβρη του 1928 όπου ο ανταποκριτής υπογράφει ως Αντ. Μπολεντζόγιος

Μερική άποψη του ενός από τα δύο κτίρια στα οποία στεγάζονταν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε φωτογραφία του Μάρτη 1981

 «Διάφοροι ειδήσεις»

  •  Την Κυριακήν και ώραν 12 π.μ. δίδεται εις το κατάστημα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας μουσική συναυλία εις την ευρείαν και πολυτελώς κεκοσμημένην αίθουσαν των υποδοχών της εταιρείας υπό μεγάλης ορχήστρας και υπό την διεύθυνσιν του διευθυντού των σχολών και μαέστρου κ. Σπύρου Δουκάκη προς τιμήν των μελών της εταιρείας. Είσοδος ελευθέρα δια τα μέλη.
  • Την ερχομένην Τρίτην αφικνείται ενταύθα όπως δώση 14 παραστάσεις ο θίασος της κ. Κυβέλης εις το Δημοτικόν Θέατρον, το οποίον χάρις εις τας αόκνους προσπαθείας της δημαρχιακής επιτροπής επεδιορθώθη και συνεπλήρωσεν όλας τα ελλείψεις του και έλαβε πάλιν την προτέραν του αίγλην. Επίσης εις το φουαγιέ του θεάτρου λειτουργεί χορευτικόν κέντρον εις ο συχνάζει αρκετός κόσμος. Αι εργασίαι της άνω πλατείας εξακολουθούν και τώρα λόγω των συνεχών βροχών θα διακοπούν, αλλά ελπίζομεν ότι την άνοιξιν θα έχουν περατωθή.
  • Εις την ενταύθα προπαρασκευαστικήν σχολήν υπαξιωματικών  πρόκειται να συγκροτηθεί νέα στρατιωτική μουσική υπό την διεύθυνσιν του αρχιμουσικού ανθυπολοχαγού κ. Ριζώτη και γίνονται δεκτοί υπηρετήσαντες και μη υπηρετήσαντες τη υποβολή πιστοποιητικών εις την διεύθυνσιν της σχολής. Κατά πάσαν πιθανότητα την πρώτην του νέου έτους θα εμφανισθή.
  • Ο ηλεκτροφωτισμός μας είνε πολύ τέλειος, τακτικά μας αφίνει … εις το σκότος και φωτισμός πολύ αδύνατος ίσως διότι έχει παραχωρήσει πολύ ρεύμα και η μηχανή δεν είνε μεγάλης εντάσεως
  • Την παρελθούσαν εβδομάδα αφίχθη εκ Μεσολογγίου ο καθηγητής του Β΄ Γυμνασίου κ. Αναγνωστόπουλος, μετατεθείς ενταύθα.

 Περί ηλεκτροφωτισμού

 Η αναφορά του ανταποκριτή στον … τέλειο ηλεκτροφωτισμό, μας δίνει αφορμή να επισημάνουμε  ότι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατασκευάζεται και λειτουργεί στην Κόντρα Φόσσα το 1925 από τις τότε Λιμενικές Εγκαταστάσεις Κέρκυρας (Λ.Ε.Κ.), με σκοπό τον ηλεκτροφωτισμό της λιμενικής ζώνης από Παλιό Λιμάνι, μέχρι Ανεμόμυλο και το εκεί φυλάκιο του Τελωνείου (σημερινό κέντρο «Ναυτίλος»).

Η υπόλοιπη πόλη φωτίζεται με λάμπες πετρελαίου, καθώς  το εργοστάσιο αεριόφωτος του Μαντουκιού, είχε ήδη κλείσει από τις αρχές της δεκαετίας, λόγω πτώχευσης της αγγλικής εταιρείας που το εκμεταλλευόταν. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τότε, με το φωταέριο φωτιζόταν σημαντικό τμήμα της πόλης, και η διακοπή της παραγωγής του αναγκάζει τους κατοίκους να καταφύγουν και πάλι στον «δια πετρελαίου φωτισμόν».

Πλήρης ηλεκτροφωτισμός της πόλης επιτυγχάνεται μετά το 1931 όταν η υπηρεσία ηλεκτρικού της Λ.Ε.Κ.  συνεταιρίζεται με το Δήμο Κερκυραίων και προκύπτει η Η.Ε.Κ. (Ηλεκτρική Εταιρεία Κέρκυρας).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της Κέρκυρας εξαγοράζονται από τη ΔΕΗ. Τα καύσιμα (ημερήσιες ανάγκες 20-25 τόνων πετρελαίου) μεταφέρονται  στην Κόντρα Φόσσα με μαούνες φορτωμένες βαρέλια, αργότερα με σλέπι και στα τελευταία χρόνια με σωλήνες που ξεκινούσαν από την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου, ενώ η ιπποδύναμη των γεννητριών, συμπεριλαμβανομένης και μίας μικρής εγκατεστημένης στο εργοστάσιο Δεσύλλα την οποία συντηρούσε η Δ.Ε.Η, ήταν  12500 ίπποι.

Το εργοστάσιο εργάζεται μέχρι το 1969,οπότε η Κέρκυρα συνδέεται με το Εθνικό Δίκτυο, η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται πλέον με υποθαλάσσιο καλώδιο και σταδιακά ηλεκτροδοτείται όλο το νησί.

Γιώργος Ζούμπος
http://bibliokerkyra.blogspot.it/

όπως δημοσιεύτηκε στην εφημ. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 11-12-201ο

 

* * *