Να μην ξεχνάμε

 

Σχεδόν μισός αιώνας κλείνει σήμερα από την επιβολή της Απριλιανής Χούντας το 1967. Μπορεί τα καθημερινά προβλήματα να είναι πιεστικά και το μέλλον αβέβαιο, αλλά επιβάλλεται να μην ξεχνάμε το παρελθόν για να μπορούμε να κατανοούμε το παρόν και να βλέπουμε το μέλλον.
Για την φετινή επέτειο προτιμήσαμε να παρουσιάσουμε δύο έγγραφα της εποχής εκείνης που στάλθηκαν από τη Νομαρχία Κέρκυρας σε όλες τις υπηρεσίες του νομού.

«Διάγραμμα ομιλιών»

21042016_ΕΠΕΤΕΙΟΣ_3Στα τέλη Αυγούστου 1967 η Χούντα είναι ήδη περισσότερο από τέσσερις μήνες στα πράγματα. Τότε γιορτάζεται η Ημέρα της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων, της Ημέρας του Εφέδρου Πολεμιστή και της 18ης επετείου της μάχης Γράμμου-Βίτσι. Στην πρωτεύουσα ο εορτασμός γίνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο με παρούσα την «επαναστατική» ηγεσία και την πριγκίπισσα Ειρήνη.
Στην Κέρκυρα γίνονται επίσης εκδηλώσεις οι οποίες είναι «αυθόρμητες» για αυτό και ο νομάρχης Ν. Δαμασκηνός στέλνει «Προς Απάσας τας Δημοσίας Πολιτικάς Υπηρεσίας και Ν.Π.Δ.Δ.» το «εξαιρετικά επείγον» 23710/29-8-1967 έγγραφό του:
«Εν συνεχεία του αποσταλέντος υμίν προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων επί τη εορτή του Εφέδρου Πολεμιστού της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων και της συντριβής των κομμουνιστοσυμμοριτών εις ΓΡΑΜΜΟΝ και ΒΙΤΣΙ, έχομεν την τιμήν να κοινοποιήσωμεν υμίν κατωτέρω διάγραμμα ομιλιών και να παρακαλέσωμεν όπως αναθέσητε εις τινα των παρ’ υμίν υπηρετούντων υπαλλήλων και εκφωνήση την προτεραίαν (ήτοι το προσεχές Σάββατον) ενώπιον των υπαλλήλων υμών ομιλίαν επί της σημασίας της τελετής.»
Και το διάγραμμα:
1) Εισαγωγή.
2) Έννοια και είδη Πολεμικής Αρετής.
3) Η πολεμική Αρετή των ΕΛΛΗΝΩΝ, ανδρεία επ’ αγαθώ.
4) Η σημασία της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων δια την Ευρώπην και τον Δυτικόν Πολιτισμόν.
5) Η εκ της σημασίας 4 θέσις και τα εξ’ αυτής απορρέοντα ιστορικά καθήκοντα της νεωτέρας Ελλάδος.
(Αναλυτικώτερον:
Α) Η ιδεολογική συγκρότησις της Ελλάδος, Ελληνοχριστιανική.
Β) Ελληνοχριστιανισμός και Κομμουνισμός και η εκ της αντιθέσως τούτων θέσις της Ελλάδος έναντι των Κομμουνιστών.
Γ) Περιληπτική αναδρομή εις την πρόσφατον (1942-1949) ένοπλον σύγκρουσιν Έθνους και Συμ/κομμουνιστών.
Δ) Η σημασία των νικών ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ
Ε) Η συμβολή των εφέδρων εις την καταστολήν της Κομ/νιστικής ανταρσίας και γενικώτερον εις τους εθνικούς αγώνας τόσον εν πολέμω όσον και εν ειρήνη.
ΣΤ) Αξιοποίησις του Εθνικού δυναμικού και εθνικαί επιδιώξεις).

«Εθνική δραστηριότης»

Το Γενάρη του 1971 εκδηλώσεις κατά της φασιστικής χούντας γίνονται σε διάφορα σημεία του κόσμου όπως Σίδνεϋ, Λονδίνο και Δυτική Γερμανία. Σε πολλές συνοικίες της Αθήνας και σε επαρχιακές πόλεις μέλη της ΚΝΕ σκορπίζουν προκηρύξεις.
Ωστόσο η ζωή κυλά «ήρεμα» στο νησί μας και ο νομάρχης Κέρκυρας Λουκάς Φωκάς στέλνει με χαρακτηρισμό «κατεπείγον» το 1393/14-1-1971 έγγραφο «Προς κ.κ. Προϊσταμένους Δημοσίων Υπηρεσιών Νομού».
Αναφέρει:
«Παρακαλούμεν όπως εντός τριών ημερών από λήψεως παρούσης υποβάλητε ημίν σημείωμα εις ο να εμφαίνηται η προσωπική υμών υπηρεσιακή, εξωυπηρεσιακή και κοινωνική Εθνική δραστηριότης, επιδειχθείσα παρ’ υμών κατά το παρελθόν έτος 1970 προν κάλυψιν ιδία της επιταγής του άρθρου 123 παρ. 1 του Συντάγματος καθ ην οι Δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν πίστιν και αφοσίωσιν εις την Πατρίδα και εις τα Εθνικά ιδεώδη έργω εκδηλουμένην.»

Σημειώνουμε ότι το ενημερωτικό έντυπο που εξέδιδε τότε η Νομαρχία με τη δραστηριότητά της στο νομό, περιέχει άρθρα στην συντριπτική τους πλειονότητα ανυπόγραφα. Φαίνεται μόνο το όνομα του εκάστοτε Νομάρχη ως υπεύθυνου και ζήτημα αν υπάρχει ένα υπογραμμένο άρθρο στο κάθε τεύχος.

Γιώργος Ζούμπος

Όπως δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή Ενημέρωση», 21/04/2016

* * *