Μνημείο   “ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ   KΕΡΚΥΡΑΣ”    

 

 

* * *