Βιβλιοπαρουσίαση

Ευρετήριο του Δελτίου της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας

 

Η Αναγνωστική Εταιρεί(ι)α της Κέρκυρας έχει συνεχή παρουσία στην πνευματική ζωή του τόπου από το 1836, ενώ το «Δελτίο» της εκδίδεται από το 1964 ως το 1968 σαν «Δελτίον πνευματικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητος». Από το 1969 το «Δελτίον» αλλάζει μορφή και περιέχει πλέον εργασίες και μελέτες που αφορούν την Κέρκυρα και γενικότερα τα Εφτάνησα. Με αυτή τη μορφή κυκλοφορούν είκοσι δύο τόμοι που περιέχουν δεκάδες εργασιών για τις οποίες δεν υπήρχε ως τώρα ευρετήριο.
Ο ερευνητής ο οποίος υποψιάζονταν κάποια πιθανή δημοσίευση όφειλε να φυλλομετρήσει όλα τα δελτία. Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται και αλλού όπως στις ανακοινώσεις των Πανιονίων Συνεδρίων (και όχι μόνο) στα οποία έχουν γίνει εκατοντάδες ανακοινώσεις και δεν υπάρχει γενικό ευρετήριο.
Με το κριτήριο αυτό και μόνο, είναι άμεσα αντιληπτή η σημασία που αποκτά η πρόσφατη κυκλοφορία του Ευρετηρίου που αφορά το Δελτίο(ν) της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. Πρόκειται για μια εργασία 100 σελίδων την οποία επιμελήθηκε ο Θεοδόσης Πυλαρινός (πλατιά γνωστός ώστε να μην χρειάζεται τη δική μας παρουσίαση).
Τον τόμο προλογίζει ο τωρινός πρόεδρος, σεβαστός κ. Γιάννης Πιέρης ο οποίος σημειώνει αναφερόμενος στην ιστορία του Δελτίου:

Αποτελεί ελεύθερο βήμα

«Από το 1969 έχουν παρέλθει σαράντα έξι ολόκληρα χρόνια και είκοσι δύο Δελτία (συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτά και δύο αυτοτελών τόμων που εντάχθηκαν στην αρίθμησή τους) είδαν το φως της δημοσιότητα, καθώς και πολλές άλλες εκδόσεις, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, πλουτίζοντας την επτανησιακή κυρίως ιστοριογραφία και φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Ένα από τα βασικότερα, ίσως, χαρακτηριστικά των Δελτίων της Αναγνωστικής είναι η πολυσυλλεκτικότητα. Αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ελεύθερο βήμα για να δημοσιεύουν τις εργασίες τους τόσο προσωπικότητες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, όσο και νέοι ερευνητές που έχουν να καταθέσουν την ουσιαστική συμβoλή τους στη μελέτη του Ιόνιου χώρου.
Ομολογώ πως είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που προλογίζω τον τόμο αυτόν, αφιερωμένο στον ευρετηριασμό των προηγουμένων. Πρόκειται ασφαλώς για πολύ χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο, το οποίο θα διευκολύνει τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν συνoλική εποπτεία της εκδοθείσας ύλης όλων αυτών των ετών. Κόπος του δεινού μελετητή των Επτανησιακών Γραμμάτων, αγαπητού φίλου και μέλους της Εταιρίας μας, καθηγητή του Tμήματoς Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Θεοδόση Πυλαρινού, τον οποίο και ιδιαίτερα ευχαριστώ.
Επίσης, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, ως ο μόνος επιζών από την αρxική οκταμελή επιτροπή της σύνταξης. Νέος τότε, αρκετά προχωρημένος σήμερα στην ηλικία, επιθυμώ να εκφράσω τη χαρά μου, που η αρχική ιδέα του Κώστα Μούχα και όλων των άλλων ανθρώπων εκείνης της εποχής είχε μια τέτοια εξέλιξη. Τολμώ, μάλιστα, να πω ότι το Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας αποτελεί πλέον ένα θεσμό με ευρύτατη αναγνώριση. Και, επίσης, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου, γιατί διαπιστώνω πως η πορεία του Δελτίου και ιδιαίτερα της Αναγνωστικής Εταιρίας θα έχει άξιους συνεχιστές.»

Το κτίριο της Αναγνωστικής (1978)

Το Ευρετήριο

Ο επιμελητής της έκδοσης Θεοδόσης Πυλαρινός, στην εκτεταμένη εισαγωγή, επισημαίνει για το Ευρετήριο:
«Διαιρέσαμε σε δύο βασικά μέρη το υλικό: α) Στο πρώτο εμπεριέχονται οι ευρετηριασμοί των εργασιών ανά τόμο, ώστε να διαμορφώνει άμεσα εικόνα ο ενδιαφερόμενος (με χαρακτηρισμό των συμπεριλαμβανομένων εργασιών, σύμφωνα με τον ειδολογικό πίνακα των βραχυγραφιών, που προτάχθηκε του ευρετηρίου). β) Στο δεύτερο μέρος ο ευρετηριασμός έγινε κατά συγγραφέα, γεγονός και χρηστικά αλλά και στατιστικά βοηθητικό.
Προτάξαμε του όλου ευρετηρίου την παρούσα αναλυτική εισαγωγή με την ιστορία της έκδοσης, την εξελικτική πορεία του Δελτίου στον χρόνο, με αναφορά στα είδη και τους συγγραφείς τους. Κρίναμε άσκοπη την πρoσθήκη τρίτου μέρους με ειδoλoγική καταχώριση των εργασιών, και τούτο διότι τα εμπεριεχόμενα. είδη είναι λίγα, κυρίως μελέτες, είτε έπειτα από ανακοινώσεις και ομιλίες είτε επιστημονικές εργασίες. Το ίδιο ισχύει και για τον απολογισμό των δραστηριοτήτων, που είναι σχεδόν στερεότυπος. Στο τέλος συντάχθηκαν τριών ειδών ευρετήρια για την ευκολότερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα Δελτία ή στην εισαγωγή του παρόντος τόμου: α) Ένα ευρετήριo ονομάτων και β) ένα κυρίων ονομάτων των τίτλων των εργασιών. Το πρώτο έχει γενικό χαρακτήρα και το δεύτερο ειδικό, αφού τα ονόματα αυτά παραπέμπουν στο περιεχόμενο των εργασιών καθαυτές και οδηγούν σε συγκεκριμένους τομείς. γ) Το τρίτο ευρετήριo αφορά στα κύρια ονόματα της εισαγωγής.»

 

Γιώργος Ζούμπος
gzoumpos@gmail.com

* * *