Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος του “ANNO DOMINI” της περιοδικής έκδοσης για την ιστορική παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στις εργασίες που φιλοξενεί  και οι οποίες αναφέρονται σε όλο τον ελληνικό χώρο, περιλαμβάνεται και η μελέτη του συμπολίτη Σπύρου Γαούτση, γραμματέα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής της Κέρκυρας με τίτλο «Αντώνιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελένδας. Ένας θηραίος ιερέας στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας».

Η μελέτη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψην ότι μετά τις καταστροφές του τελευταίου πολέμου οι πηγές για την ιστορία του Καθολικού κλήρου στα Ιόνια Νησιά είναι εξαιρετικά περιορισμένες και κάθε πληροφορία σχετική με την εκκλησιαστική κατάσταση και δραστηριότητα των καθολικών κοινοτήτων σε όλα τα Ιόνια έχει μεγάλη σημασία.

Γιώργος Ζούμπος

* * *