«… Σημαίες που υποδεικνύουν ατμόπλοια αίρονται κάτω από το σταυρό…»

 

Επανερχόμαστε  στο θέμα της λειτουργίας του Σηματοφόρου στο Παλιό Φρούριο με στοιχεία που προέκυψαν μετά το προηγούμενο σημείωμά μας.

Εγχειρίδιο σηματωρού

Πριν λίγες εβδομάδες ο συμπολίτης Στρατής Ανδρεάδης εντόπισε σε παλαιοπωλείο του Λονδίνου ένα δισέλιδο το οποίο αφορά τα σινιάλα (μικρής απόστασης) που υψώνονταν στο Σηματοφόρο δείχνοντας  την κίνηση του λιμανιού της Κέρκυρας.

Στην πρώτη σελίδα επισημαίνεται η σημασία των σινιάλων που αναρτώνταν στα βορεινά  και στα νότια «μαντάρια» του Σηματοφόρου (αριστερά και δεξιά αντίστοιχα όπως αντικρίζουμε το Σταυρό από την πλατεία).

Στα βορεινά επισημαίνονται κατά σειρά : Ατμόπλοια, πολεμικά, εμπορικά (αρίθμηση «μανταριών» 1, 2, 3 από αριστερά προς τα δεξιά).

Στα νότια «μαντάρια» επισημαίνεται ο αριθμός των πλοίων.

Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα στοιχεία του βρετανού σηματωρού που το έγραψε. Επρόκειτο για τον A.R.G Colles του 6ου Συντάγματος, ημερομηνία «1η Ιούλη 1862» και  τίτλος «Σινιάλα της φρουράς».

Τα «Σινιάλα της Φρουράς»

Πίνακας στην Αναγνωστική Εταιρεία με σημαίες και σινιάλα

Τα σινιάλα

Τα σινιάλα που αριθμούνται και περιγράφονται στην περίμετρο της πρώτης σελίδας σημαίνουν τα εξής (μετάφραση του Στρατή Ανδρεάδη):

 1. Πλοίο της Γραμμής
 2. Φρεγάτα ή Κορβέτα
 3. Βρίκη ή Σκούνα
 4. Μεταγωγικό με στρατό.
 5. Αγγλικό Θαλαμηγό
 6. Κερκυραϊκό Θαλαμηγό
 7. Πέτρελ
 8. Σκαμπαβία
 9. Ναύαρχος επιβαίνει
 10. Άγνωστος
 11. Πλοίο σε κίνδυνο
 12. Πλοίο περνά το νησί
 13. Σκάφος που έχει σταλεί από πλοίο που αρμενίζει πλησιάζει το λιμάνι
 14. Αγγλικό ατμόπλοιο
 15. Ιταλικό ατμόπλοιο
 16. Αυστριακό
 17. Ελληνικό.

Η θέση (το ύψος δηλαδή) κάθε σφαίρας στα νότια μαντάρια (νο 1, 2 κ.λ.π.) υποδηλώνει τον αριθμό των πλοίων που βλέπουμε.

Οι Σημαίες και οι επισείοντες, η περιγραφή των πλοίων, οι αριθμητικοί επισείοντες των ατμόπλοιων αίρονται στο ν. 1 μαντάρι, των πολεμικών στο ν. 2, ενώ των εμπορικών και θαλαμηγών στο ν. 3

Η Εθνική σημαία των πλοίων, που υποδεικνύονται με τα σινιάλα, αίρεται πάνω από το σινιάλο μόλις αναγνωριστεί η χώρα προέλευσης

Σημαίες που υποδεικνύουν Ατμόπλοια αίρονται κάτω από τον σταυρό. Όλων των άλλων πλοίων στον ιστό. Εμπορικά πλοία υποδεικνύονται μόνο με σφαίρες.

Σημείωση:  Αν αίρεται μια σφαίρα στο πάνω μέρος του ιστού με εθνική σημαία πλοίου που μόλις έφυγε από κάτω (από τη σφαίρα) και συνεχώς αίρεται και υποστέλλεται, είναι σήμα ανάκλησης (του πλοίου).

Τα «μαντάρια» όπου σημαίνονται Ατμόπλοια, Πολεμικά και Εμπορικά (αριστερά)

Οι θέσεις των σινιάλων για τους αριθμούς στα «μαντάρια» (δεξιά)

Επεξήγηση ενός πίνακα

Ο «υπομνηματισμός» του βρετανού σηματωρού διευκρινίζει και τα εμφανιζόμενα σινιάλα  σε πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο χώρο υποδοχής στην Αναγνωστική Εταιρεία της Κέρκυρας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τις εθνικές σημαίες της Επτανήσου Πολιτείας και του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων και μια σειρά σινιάλων τα οποία αναφέρονται από το βρετανό σηματωρό. Για τα τέσσερα από τα πέντε σημειώνεται στον πίνακα «… δια τους σημαφόρους όταν ανήγγελλον πλοία»»

 

Γιώργος Ζούμπος

 

Σημειώσεις:

 • «Μαντάρι» είναι το σκοινί με το οποίο αναρτώνται τα σινιάλα.
 • Η «σκαμπαβία» (ή «επιτελίς») είναι βάρκα μεγάλου μεγέθους που χρησίμευε για να μεταφέρει τους επιτελείς ενός καραβιού.

 

Όπως δημοσιεύτηκε στη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», 12/05/2018

 

* * *