«Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά»

Βιβλιοπαρουσίαση Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων στα Ιόνια Νησιά Γιώργος Ζούμπος    Είναι γνωστό ότι η ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων αρχίζει στην Κέρκυρα το 1921 και κλείνει περίπου 60 χρόνια αργότερα, οπότε ενοποιείται με την Ελληνική Χωροφυλακή σε ενιαίο σώμα και δημιουργείται η ΕΛ.ΑΣ. Από πλευράς [...]