Παναγιώτης Καπετανάκης: «Ναυτιλία και εμπόριο υπό Βρετανική Προστασία/ Ιόνιο Κράτος (1815-1864)»

Μια σημαντική επιστημονική μελέτη προστέθηκε πρόσφατα στην πλούσια επτανησιακή βιβλιογραφία. Πρόκειται τον τόμο «Ναυτιλία και εμπόριο υπό Βρετανική Προστασία/ Ιόνιο Κράτος (1815-1864)» του κεφαλονίτη Παναγιώτη Καπετανάκη που αποτελεί τον πρώτο της σειράς «Βιβλιοθήκη Σπ. Φ. Αντύπα» και εκδίδεται από το «Κληροδότημα Σπ. Φ. Αντύπα υπέρ [...]