Το Ιατρείο της Κέρκυρας

«Μεταξύ των ευεργετικών καθιδρυμάτων δεν να συγκαταλέξωμεν και το Ιατρείον, όπερ ιδρυθέν τον Νοέμβριον του 1908 …(από τον “Οδηγό” του Κ. Κυριάκη, 1902)» Η μεταφορά πριν λίγους μήνες του Νοσοκομείου του νησιού έξω από την πόλη, δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Στη [...]