ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (1824-1912) – ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (1876-1940) & το Αρχείο Ιονίου Γερουσίας

Η ομιλία του Γιώργου Ζούμπου στα πλαίσια της Τιμητικής Ημερίδας για τους Μάρκο και Σπυρίδωνα Θεοτόκη, οργανωμένη από τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Η κερκυραϊκή οικογένεια των Θεοτόκη προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη την οποία εγκαταλείπει μετά την πτώση και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα, ενώ εγγράφεται στη Χρυσή Βίβλο του [...]