Ο 25ος τόμος του περιοδικού «Κυμοθόη»

Γράφει η Όλγα Παχή*   Το περιοδικό ΚΥΜΟΘΟΗ,  κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Στις σε­λίδες του πε­ριο­δικού μπορεί κανείς να διαβάσει κείμενα που σχε­τί­ζο­νται με τη νεοελληνική λο­γο­τε­χνία και γλώσσα, την αρχαία ελλη­νική γραμ­ματεία, την ιστορία, τη λαογραφία κ.α. Επτα­­νησιακός Ριζοσπαστισμός   Ο 25ος  τόμος [...]