«Κέρκυρα, χάρτης των τειχών και των οχυρώσεων».
Αγνώστου δημιουργού, άγνωστης χρονολογίας. Πιθανόν αρχές 17ου αιώνα.

 

* * *