Το ατμόπλοιο «Υπεροχή» και ένα αφιέρωμα στον Άγιο

 Ένα από τα επιβατηγά σκάφη που διέσχιζαν το Ιόνιο στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν το ατμόπλοιο «Υπεροχή». Το όνομά του, πέρα από τις μελέτες ναυτικής ιστορίας, είναι γνωστό και από ένα αφιέρωμα στην εκκλησία του Αγίου. Το «Insulaire» μετά τη σύγκρουση με το [...]