Η ανάπτυξη της Armata grossa στον θαλάσσιο πόλεμο

Κατά τον 17ο ο αιώνα συνέβει μια βαθιά αλλαγή στη δομή του βενετικού ναυτικού. Μέχρι τότε, εάν εξαιρέσουμε τον πόλεμο με τους Τούρκους κατά την περίοδο1499-1503, η Δημοκρατία είχε εμπιστευτεί πάντα το ναυτικό της δυναμικό στις μονάδες με κουπιά, από τα οποία η galeazza αντιπροσώπευσε [...]