Το δημοψήφισμα του 1924

«… Με την Δημοκρατίαν αποδίδεται η Ελλάς εις τους Έλληνας, ασφαλίζονται αι ελευθερίαι των, ικανοποιείται η τιμή του περιφρονηθέντος Έθνους …» (ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου στη Βουλή τις 24 Μάρτη 1924)   Με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923  κλείνει για την Ελλάδα μια [...]