Πάσχα στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα

«… έφεραν εις την Αστυνομίαν άνθρωπόν τινα, οστις περνών από μέρος τι, εξ απροσεξίας του έρριξαν μία ξέστα και του άνοιξαν το κεφάλι…»   Η πασχαλινή περίοδος αρχίζει για την Κέρκυρα με τη λιτανεία της Κυριακής των Βαϊων και τελειώνει με τις λιτανείες στην ύπαιθρο [...]