Το τέλος της πρώτης γαλλοκρατίας στην Κέρκυρα και ο ναύαρχος Ουσακόφ

«…Οι Φραντσέζοι θέλει εγχειρίσουν των Κομισαρίων Ρούσσων και Τούρκων την χώραν και τα Κάστρα των Κορυφών με την αρτιλλιερία τους, μουνιτζιόνες, θροφές, ματεριάλια και κάθε άλλο πράγμα δημόσιον…» Η περίοδος των Δημοκρατικών Γάλλων στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά  οφείλει να καταχωρηθεί ως η [...]