Ο χορός των παπάδων

Οταν τελειώσει ο εσπερινός την Κυριακή της Τυροφάγου στα χωριά Επίσκεψη, Κληματιά και Νυμφές της περιοχής Ορους της βόρειας Κέρκυρας, τελείται το δρώμενο «Χορός των παπάδων». Ο πρεσβύτερος ιερέας βγαίνει στην αυλή της εκκλησίας και τίθεται επικεφαλής του χορού, ακολουθούμενος από τους υπόλοιπους ιερείς, τους [...]