Πρακτικά Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου

«Το Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, αν κρίνει κανείς από τις συμμετοχές, παρουσίασε πρωτοφανή ποσότητα και ποικιλία ανακοινώσεων, η ποιότητα των οποίων κρίνεται πλέον με την έκδοση των Πρακτικών του»   Π ραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα το Ι΄  Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, από τις 30-4-2014 έως τις 4-5-2014, με [...]