Τα «Σκιαδικά» και διεκδικήσεις των κερκυραίων αγροτών

«.. .Αντί λάδι, βρέθηκε μέσα στα ντεπόζιτα νερό. Αντί ελαιοπυρήνες, χώμα…»   Μέσα στο Μεσοπόλεμο και υπό την πίεση του προσφυγικού ζητήματος, ολοκληρώνεται η αγροτική μεταρρύθμιση της χώρας και η οικονομία της υπαίθρου οδηγείται σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας. Για να περιορίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από [...]