Στρατώνες Γραδενίγου και γραφική αναπαράστασή τους

"Pianta e prospetto per l'inalzamento del magazen del custode e dei quartieri sopra la contrafossa a fortezza vecchia per servir l'armamento"* 18ος αι. Κρατικό αρχείο Βενετίας. (Σχέδιο και πρόσοψη για την ανύψωση του οπλοστασίου και των στρατώνων πάνω από την κόντραφόσα στο παλαιό φρούριο, για [...]