“Η εξέλιξη της βιοτεχνίας βιομηχανίας στην Κέρκυρα”

Σταυρούλα Αργυρού: Η εξέλιξη της βιοτεχνίας βιομηχανίας στην Κέρκυρα    Στις μέρες μας τα απομεινάρια των άλλοτε βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Κέρκυρας εξαφανίζονται αργά αλλά σταθερά, θύματα του εύκολου κέρδους και της αμέλειας αυτών που θα έπρεπε να μεριμνήσουν για τη διάσωσή τους και τη λειτουργική [...]