Τα λιοντάρια του Αγίου Μάρκου στην Κέρκυρα

Το «εν κινήσει» λεοντάρι του Αγίου Μάρκου (1540), στην αποθήκη του αλατιού των αλυκών του Ποταμού (saline), είναι σίγουρα το πιο παλιò παράδειγμα που μπορεί να χρονολογηθεί στο νησί. Λίγο μεταγενέστερο της μεγάλης τουρκικής επίθεσης του 1537, το συγκεκριμένο λεοντάρι στηρίζει τα πόδια του [...]