Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην Ελλάδα

«Με την αγωνιστική της δράση βοήθησε να ανοιχτούν νέοι δρόμοι για την εποχή της για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού». Η παράδοση του νησιού μας θέλει να αποδίδονται σε Κερκυραίους και Κερκυραίες πρωτιές οι οποίες αρκετές φορές στηρίζονται σε πληροφορίες που είναι [...]