Οχυρώσεις 17ου – 18ου αιώνα

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα ο Filippo Verneda, κάλεσμένος πολλές φορές μεταξύ 1662 και 1673, ήταν σε θέση να ολοκληρώσει αυτό πού πολλοί είχαν ήδη προτείνει για πολύ διάστημα, την κατασκευή δηλαδή ενός νέου οχυρωματικού συστήματος που να προστατεύσει ολόκληρη την [...]