Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Έλληνισμού

Κτήσεις της Βενετίας στον Ελληνικό χώρο: 1. Κρήτη: 1204/1211-1669 2. Πελοπόννησος: Μεθώνη- Κορώνη- Πύλος: 1204-1500, Άργος- Ναύπλιο- Μονεμβασία: τέλη 140υ αιώνα- 1540 1685-1715: Όλη η Πελοπόννησος 3. Κέρκυρα: 1386-1797 4. Ζάκυνθος: 1485-1797 5. Κεφαλονιά: 1500-1797 6. Λευκάδα: 1685-1797 7. Κύθηρα: 1363-1797 8. Κύπρος: 1489-1571 9. Εύβοια: [...]